Είστε εδώ

Μουσοπούλου Ευγενία, «Μικρή ποιητική ανθολογία εφτά νέων Ξανθιωτών. Έξη ποιήματα. [Έβαλε την καρδιά του πάνω στο χαρτί και προσπάθησε]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 32 ( 1976), σ. 122