Είστε εδώ

Μουσοπούλου Ευγενία, «Μικρή ποιητική ανθολογία εφτά νέων Ξανθιωτών. Έξη ποιήματα. [Κάθησε σε μια πέτρα να ξαποστάση]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 32 ( 1976), σ. 122