Είστε εδώ

Γκερτζίκη Άρτεμη, «Ξημερώνει… Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 32 ( 1976), σ. 115-120