Είστε εδώ

Μουσόπουλος Θανάσης, «Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος. Ο Ανθρωπιστής και ο Διαφωτιστής », Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 76-80