Είστε εδώ

Κάσιαλος Μιχαήλ, «[Πίνακας με θέμα από τον κυπριακό λαϊκό πολιτισμό]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 66