Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τροπαιούχοι του ανδρικού τμήματος του Ορφέως, 1913(;)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 19