Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «1. Από το χορόδραμα Μήδεια. Η Ραλλού Μάνου ως Μήδεια. Χορογραφία της ίδιας. Κοστούμια Νίκου Νικολάου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 30 ( 1973), σ. 32