Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Το αρχοντικό Κουεμτζόγλου στην Ξάνθη]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 29 ( 1972), σ. 6