Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εισαγωγικό σημείωμα για τα κείμενα των δύο απόφοιτων μαθητριών με αφορμή το ετήσιο μνημόσυνο στον τάφο του Βιζυηνού]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 140