Είστε εδώ

Κουκκίδης Κωνσταντίνος, «Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 138-139