Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Τουριστικές Θρακικές Καλλιτεχνικές Γιορτές Ξάνθης. 26 Φεβρουαρίου-12 Μαρτίου 1967. Γ΄. Έκθεση λαϊκής θρακιώτικης ενδυμασίας και χειροτεχνίας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 26 (Απρίλιος 1967), σ. 67-68