Είστε εδώ

Ματσούκας Νίκος Α., «Σ.Μ. [Σημείωση του μεταφραστή]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 25 (Ιανουάριος 1967), σ. 40