Είστε εδώ

Σπανδωνής Νικόλαος, «[Εισαγωγικό σημείωμα στη συνέντευξη με τον Στέφανο Κουμανούδη]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 171-172