Είστε εδώ

N.C.P., «Άποψη της Ξάνθης το 1913», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 160