Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εισαγωγικό σημείωμα για το κείμενο που ακολουθεί]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 140