Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Οι τρεις γενιές. Η ηθικοποίηση της κοινωνίας και η ευθύνη του πνευματικού ανθρώπου. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 22 (Άνοιξη 1966), σ. 110