Είστε εδώ

Ματσούκας Νίκος Α., «Το νόημα των παραστάσεων του Ορφέως εις την Χριστιανικήν Τέχνην», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 22 (Άνοιξη 1966), σ. 100-106