Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Η νύχτα δεν είχε άστρα. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 22 (Άνοιξη 1966), σ. 95-99