Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Σημ. Θρ. Χρ. [υποσελίδια]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 22 (Άνοιξη 1966), σ. 64