Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «[Εισαγωγικό σημείωμα για την αναδημοσίευση κειμένου του Στ. Κυριακίδη] », Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 21 (Ιανουάριος 1966), σ. 13