Είστε εδώ

«Περιεχόμενα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 21 (Ιανουάριος 1966), σ. (εσώφυλλο)