Είστε εδώ

Ματσούκας Νίκος Α., «Άλμπερτ Σβάιτσερ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 20 (Οκτώβριος 1965), σ. 231-233