Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημειώμα για τη δημοσίευση αποσπάσματος από το μυθιστόρημα του Sholokhov]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 20 (Οκτώβριος 1965), σ. 204