Είστε εδώ

«Λαϊκό Λαχείο», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. (έσω οπισθόφυλλο)