Είστε εδώ

«Βιομηχανία Γάλακτος Ξάνθης Α.Ε. Ροδόπη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 177