Είστε εδώ

Βαϊάνος Μάριος, «Επιστολές για το αφιέρωμα στο Γεώργιο Βιζυηνό. Ο Διευθυντής του Πρακτορείου Πνευματικής Συνεργασίας Μάριος Βαϊάνος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 169