Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Αναστάσιος Δρίβας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 159-162