Είστε εδώ

Παπαευαγέλλου Παναγιώτης Σ., «Σκέψεις γύρω από τον άνθρωπο και τη εξωτερική του εμφάνισι», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 151-156