Είστε εδώ

Καβασακάλης Σωτήρης, «Τα τρία γεφύρια στις Σάτρες», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 137-139