Είστε εδώ

«Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδος. Πρόγραμμα θερινών παραστάσεων», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 121