Είστε εδώ

«Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 16 (Οκτώβριος 1964), σ. (έσω οπισθόφυλλο)