Είστε εδώ

Στριφτού-Κριαρά Αικατερίνη, «Η γυναίκα παράγοντας κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 16 (Οκτώβριος 1964), σ. 232-235, 253