Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Τα νταμάρια», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 174