Είστε εδώ

Βιζυηνός Γεώργιος, «Διατί η μηλιά δεν έγινε μηλέα. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 157-160