Είστε εδώ

Κόρακας Άργης Ν., «Τρία ποιήματα και μία μετάφραση. Καντάδα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 14 (Απρίλιος 1964), σ. 104-105