Είστε εδώ

Πλατάρης Γεώργιος, «Κρίσεις και σκέψεις. Η εθνική μας γλώσσα… μια συνέχεια», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 14 (Απρίλιος 1964), σ. 59-63