Είστε εδώ

«#», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 9 (Ιανουάριος 1963), σ. (εσώφυλλο)