Είστε εδώ

Μελίδης Ορφέας, «Έξη ποιήματα. 1942-1959», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 11 (Ιούλιος 1963), σ. 124