Είστε εδώ

Μελίδης Ορφέας, «Έξη ποιήματα. Τζιτζίκια», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 11 (Ιούλιος 1963), σ. 122-123