Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ανακοίνωση δημοσίευσης βραβευθέντων ποιημάτων και διηγημάτων στον Πανθρακικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 11 (Ιούλιος 1963), σ. 111