Είστε εδώ

«#», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 10 (Απρίλιος 1963), σ. (εσώφυλλο)