Είστε εδώ

Γεραγάς Κώστας, «Λίγες σελίδες αφιερωμένες στα σαράντα χρόνια από την εκκένωση της Ανατολικής Θράκης. Αναμνήσεις εκ Θράκης 1920-1922», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. 186-193