Είστε εδώ

«#», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 8 (Οκτώβριος 1962), σ. (εσώφυλλο)