Είστε εδώ

«#», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. (εξώφυλλο)