Είστε εδώ

«#», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. (εξώφυλλο)