Είστε εδώ

«Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 57