Είστε εδώ

Πλατάρης Γεώργιος, «Αγιογραφικοί περίπατοι», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 47-49