Είστε εδώ

«#», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 4 (Αύγουστος 1961), σ. (εξώφυλλο)