Είστε εδώ

Σ. Κ.-Π., «Η πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση στη Θράκη. Κίνηση τριμήνου. [1]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 164