Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Η πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση στη Θράκη. Αλεξανδρούπολη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 110